Cos Uitzendbureau

Wat & Waarom
C.O.S. ondersteunt zonder winstoogmerk maatschappelijk verantwoorde MVO activiteiten. Voor onze opdrachtgevers verzorgen wij de gehele salarisadministratie en we nemen met onze payroll-faciliteit tevens de arbeidsrechtelijke risico's op ons die gepaard gaan met het ondernemerschap. 

Voordelen
Aan het in dienst nemen van werknemers zijn voor de werkgever veel administratieve handelingen en risico’s verbonden. De betaling van lonen, kort verzuim, vakantiedagen, feestdagen en vakantieuitkeringen zal moeten plaatsvinden. De aangiftes UWV en Belasting zullen tijdig moeten worden gedaan en de premies daarvan betaald.

Hoe
Door gebruik te maken van de Payroll-faciliteit wordt het juridisch werkgeverschap met de daaraan verbonden risico’s en verplichtingen overgenomen door C.O.S. en de instelling (rechtspersoon) waar de voorziening is ondergebracht. U bepaalt het uurloon van de werknemer. Aan de hand van het wekelijks ondertekende en opgestuurde werkbriefje, krijgt u een factuur met daarop de gewerkte uren tegen een afgesproken uurtarief. In dit tarief zijn alle kosten en subsidies, voor zover van toepassing, verrekend. De werknemer is per uur in dienst en kan derhalve per uur worden opgezegd.

Tarief
Als u een werknemer zelf in dienst neemt, bent u loon, vakantiedagen, vakantiegeld, feestdagen en hierover het werkgeversaandeel UWV verschuldigd. Dit betekent, afhankelijk van inleners CAO, risicogroep en kortingklasse, dat een werknemer u plm. 1,7* x het brutoloon kost. De Friso 8A | 9207 DA Drachten | Tel: 0512 - 54 14 25 | Fax: 0512 - 54 38 50 | info@cos-ub.nl